Reklama

Spójniki niemieckie

als  - kiedy, gdy
– als  - dass aby, żeby
– als   - ob jako by, jakoby
– (an)statt dass -  zamiast
– außer daß chyba że (tylko)
– außer um ... zu  - chyba że (tylko) za, do
– bevor  - zanim
– bis - niż, kiedy, dopóki nie
– da  - dlatego że, kiedy
– damit  - żeby
– dass  - że, żeby, niech
– ehe - niż, (prędzej) niż
– falls - kiedy, w przypadku, że, jeżeli
– indem - tym, że
– insofern (als) - o ile, jeżeli
– insoweit (als) i ile
– je ... desto im ... tym
– je nachdem w zależności od
– kaum dass jak tylko
– nachdem po
– nur dass tylko że
– ob czy, o ile, jeżeli
– obwohl aczkolwiek, chociaż, mimo że
– ohne dass (i) nie, i/a nawet
ohne ... zu
– seit, seitdem  - od (tej pory co), od (tego czasu co)
– sofern - o ile, jeżeli
– solange - dopóki
– sooft  -  kiedykolwiek, jednakże
– soviel  - o ile, jeżeli
– soweit  - o ile, póki
– sowie  - jak tylko, również, także
– (an)statt, statt...dass, statt...zu  - zamiast
– trotzdem  - pomimo że
– um ... zu  - aby, żeby
– während  - podczas gdy, kiedy
– weil  - dlatego że, ponieważ
– wenn  - jeśli, jeżeli, kiedy, gdy
– wenn auch...so doch nawet kiedy, ... to i
– wie  - jak, jako
– zumal  - szczególnie, zwłaszcza, tym bardziej że

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz